lợi ích email marketing

Top 5 lợi ích email marketing cho các doanh nghiệp nhỏ

Quyết định nơi đầu tư tiền tiếp thị của bạn không phải là một quyết định mà bạn xem nhẹ với tư cách là một chủ doanh nghiệp nhỏ. Bạn biết mình cần thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại, nhưng bạn không đủ khả năng đầu tư thời gian hoặc n ...

các mẫu email marketing

Các mẫu email marketing thúc đẩy kết quả doanh thu

Tiếp thị email trở thành hình thức phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên để nhận được những hiệu quả như mong đợi thì nội dung của email cũng cần thận trọng. Nếu như bạn cũng đang tìm hiểu về lĩnh vực này thì việc tìm h ...