Tìm cách để email marketing thu hút người xem hơn

Bí quyết để viết nội dung email marketing đạt hiệu quả

Sự tăng trưởng trong việc sử dụng điện thoại thông minh và giảm khoảng thời gian chú ý sau đó đã làm tăng đáng kể tầm quan trọng của việc viết lách. Nếu bạn không thể viết một dòng tiêu đề hấp dẫn thì bạn sẽ không bao giờ khiến khách hàng mở chiến dịch c ...