Xây dựng hệ thống email marketing một cách hiệu quả

Xây dựng hệ thống email marketing hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ

Có rất nhiều cách để đưa thương hiệu của mình đến với khách hàng, nếu bạn đang kinh doanh trực tuyến, bạn nên bắt đầu tiếp thị qua email. Đây là phương tiện truyền thông hiệu quả được rất nhiều doanh nghiệp áp dụng. Tuy nhiên làm thế nào để xây dựng hệ t ...