Đồ nhựa – Thủ phạm gây mãn kinh và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác

Như kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, một số hợp chất hóa học từ vật dụng làm bằng nhựa (plastic) ảnh hưởng xấu tới hệ giới tính phụ nữ, gây biến chứng dị thường trong thời gian mang thai và mãn kinh sớm. Về lâu dài chúng là thủ phạm không ít bệ ...